Ľudské práva

Následky odmietnutia aktivačnej činnosti uchádzačom o zamestnanie z iného ako vážneho dôvodu

Vydáno: 06.04.2017

Štát prostredníctvom príslušných orgánov štátnej správy poskytuje uchádzačovi o zamestnanie služby zamestnanosti len v rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených v zákone o s... Celý článek

Další články

Vymedzenie zásady rovnakého zaobchádzania

Vydáno: 20.09.2016

Žalovaní v dovolaní namietajú, že v konaní došlo k k porušeniu princípu rovnakého zaobchádzania tým, že „s dvoma rozhodnutiami, ktoré trpeli rovnakou vadou, naložil úplne opačn... Celý článek

Súdy Slovenskej republiky nemajú právomoc rozhodovať vo vzťahu k Európskemu súdu pre ľudské práva

Vydáno: 23.06.2016

Právomoc súdov Slovenskej republiky nemôže prekročiť hranice právnych vzťahov, ktoré sú vymedzené § 7 ods. 1 až 3 O.s.p.. Preskúmanie postupu a zákonnosti rozhodnutia Európskeh... Celý článekVytvořenou službou WEP.sk - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránok