Ľudské práva

1Sža/52/2014

Vydáno: 22.09.2017

ROZSUDOKV MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. IgoraBelka a z členov JUDr. Ing. Miroslava Gavalca PhD. a JUDr. Elen... Celý článek

Další články

2Sž/21/2012

Vydáno: 22.09.2017

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJREPUBLIKYNajvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej ačlenov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Ale... Celý článek

Neudelenie azylu

Vydáno: 14.09.2017

ROZSUDOKV MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátuJUDr. Evy Babiakovej CSc. a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD... Celý článek

Právo dieťaťa povedať svoj názor vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú

Vydáno: 28.07.2017

Prijatím Dohovoru o právach dieťaťa sa jednotlivé štáty zaviazali, že ich činnosť bude v súlade s najlepším záujmom dieťaťa a ostatnými článkami Dohovoru. Deti, na rozdiel od dospe... Celý článek

Princíp subsidiarity rozsah právomoci ústavného súdu pri poskytovaní ochrany základným právam a slobodám vo vzťahu k právomoci všeobecných súdov

Vydáno: 25.07.2017

Pokiaľ ide o základné práva a slobody, ústava rozdeľuje ochranu ústavnosti medzi všeobecné súdy a ústavný súd. Systém tejto ochrany je založený na princípe subsidiarity, ktorá urču... Celý článek

Následky odmietnutia aktivačnej činnosti uchádzačom o zamestnanie z iného ako vážneho dôvodu

Vydáno: 06.04.2017

Štát prostredníctvom príslušných orgánov štátnej správy poskytuje uchádzačovi o zamestnanie služby zamestnanosti len v rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených v zákone o s... Celý článekVytvořenou službou WEP.sk - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránok